Produktionsmetoder

Håndlaminering, sprøjtelaminering, vakuuminfusion, vakuuminjektion, vådpresning, varmpresning, sprøjtestøbning, vikling, pultrusion/profiltrækning, kontinuerlig laminering & Potting/syntetisk marmor

Læs mere om de forskellige metoder nedenfor

Håndlaminering

Håndlaminering er den mest almindelige metode til fremstilling af armeret plast. Der benyttes normalt forme, der er bygget i glasfiber. Formen påføres slipmiddel og gelcoat. Senere påføres polyester og glasfibermateriale og laminatet homogeniseres og luft rulles ud med særlige lamineringsruller. Der lamineres indtil ønsket styrke er nået.

Sprøjtelaminering

Sprøjtelaminering skal opfattes som en videreføring af håndlaminering. Forme er ens, men under oplægning af laminatet bliver polyesteren sprøjtet på formen sammen med glasfiberen. Som glasfiber benyttes en spray-up roving, der føres gennem en cutter på pistol, som skærer glasfiberen i 5 cm`s længde. Glasfiberen føres mod formen af polyesterstrålen fra pistolen.

Vakuuminfusion

Der anvendes enten en fast eller fleksibel bagform, eller man anvender en fleksibel folie.

Der suges luft ud, så der skabes vakuum i formen med det tørre glas. Der benyttes ofte glasfiber, som benævnes flowmat. Det har en kærne, der tillader nem transport og imprægnering af vakuumpolyesteren (matrixmaterialet) i flydende form i fiberforstærkningen.

Emner produceret ved injektionsstøbning findes i en lang række varianter, og de benyttes ofte til fremstilling af vindmøllevinger, dæk og skrog, kabiner og andre store industriprodukter.

Vakuuminjektion

Ved denne metode benyttes en han – og en hunform. Glasfiber placeres i ene formhalvdel, hvorefter de to formhalvdele lukkes og låses sammen. Polyester bliver herefter injekseret under tryk gennem egnet udstyr.

Der bruges også en variant kaldet VARTM : vakuum assistet resin transfer molding. Her sættes der vakuum på den lukkede form, inden der injekseres polyester.

Vådpresning

Egnet glasfiber placeres i underste formhalvdel og den flydende polyester fordeles. Formen lukkes og polyesteren imprægnerer glasfibermaterialet. Pressetrykket er lavt og der kan derfor benyttes forme bygget i glasfiber.
Der findes flere metoder til forformning (preformning) af glasfibermaterialet, forinden det lægges i formen. Hyppigt anvendt er glasfiber med en termoplastisk binder, som varmes op, forformes og køles ned. Den kan herefter placeres i formen.

 

Varmpresning

Varmpresning foregår med en temperatur 140 – 170 ⁰C og et pressetryk på 50 – 150 kp/cm2 i stålforme ofte højforkromede. Der benyttes et pressemateriale kaldt SMC (sheet moulding compound), der består af polyester, fyldstoffer, glasfiber og forskellige tilsatsstoffer, der imprægneres mellem plastfolie og leveres i færdige ruller. Ved brug afvejes passende mængde. Folien fjernes og materialet placeres i formen, der lukkes. Tryk og temperatur fordeler SMC materialet i hele formen. Produktionstid afhænger af emnets udformning og er typisk 1 – 8 minutter.

Sprøjtestøbning

Sprøjtestøbning af kompositter er en proces, hvor en blanding af polyester og korte fibre BMC (bulk moulding compound) via en dyse sprøjtes ind i en lukket form. Formens temperatur er afpasset, så man opnår den kortest mulige reaktions- og køletid. Polyester bruges i stor udstrækning til reflektorer til automobilindustrien.

Især små emner med høje krav til målfasthed kan med fordel fremstilles ved hjælp af sprøjtestøbning. Det gælder fx el-afbrydere, håndtag, lampesokler, en lang række bilkomponenter og husholdningsartikler.

 

Vikling

Denne metode bruges primært til produktion af rør og tanke. Glasfiber imprægneres på en roterende kerne. Ved at variere glasfiberindhold og retningsbestemme dette kan der opnås laminater med meget gode styrkeegenskaber.

pultrusion/Profiltrækning

Ved kontinuerlig produktion af profiler bliver roving og armeringsmateriale ført igennem et opvarmet formværktøj med flydende polyester. Hærdningen af kompositten sker i værktøjet ved 90 – 160 ⁰C. Dysen har form svarende til den ønskede profil. Bruges til fremstilling af vinduesprofiler, stænger, rør, profiler til vindmølleindustrien, broer, kraner, trapper, gelændere m.m.

Kontinuerlig laminering

Kontinuerlig laminering benyttes til produktion af store plane og korrugerede plader.

Der producers på store separate forme eller på stålbånd. Med eller uden gelcoat og i åben form eller imellem to cellofanfolier. Laminatet hærder ved at passere en hærdezone. Bruges bl.a. i lastbil – og byggeindustrien

POtting/Syntetisk marmor

Polyester er meget aktuel for fremstilling af syntetisk marmor. Polyester og fyldstoffer blandes i blandemaskiner/tvangsblandere, tilsættes hærdersystem og fyldes i form.

Produkterne er meget populære som håndvaske, bordplader, sanitet- og køkkenudstyr.