ICOM guider dig sikkert gennem valget af kompositmaterialer

uanset dit behov

uanset løsning

 

TRANSPORT

Moderne transportmidler skal være lette, stærke og holdbare. Kompositmaterialer har åbnet nye muligheder for design, og samtidig har de sat nye standarder inden for styrke og sikkerhed.

Dagens og morgendagens tog, busser og last- og personbiler stiller blandt andet krav om høj sikkerhed og god brændstoføkonomi. Det betyder, at materialerne på én og samme tid skal have stor styrke og lav vægt. Nye stærke kompositter og lette sandwichkonstruktioner har været med til at fremme udviklingen, og de har sat deres markante aftryk i moderne køretøjer til landtransport ved at erstatte meget af det hidtil anvendte metal.

Og i langt de fleste busser er tag- og sideprofiler udført i sandwichkompositter med meget ensartede og smukke overflader.

TRANSPORT TIL VANDS

Den lave vægt, styrken og ikke mindst kompositmaterialernes modstandsdygtighed overfor vind og vejr, har gjort dem eftertragtede til havs.

Det barske miljø til havs kræver materialer, der er bestandige over for vand, salt og kemiske påvirkninger. Det gør kompositmaterialer særdeles velegnede til opbygninger på eksempelvis boreplatforme, havmølleparker og havneanlæg. Mange off-shore installationer stiller også krav til materialernes brandtekniske egenskaber som fx lav antændelsesrisiko og minimal røgudvikling. Også disse krav kan opfyldes af kompositter.

Bygge og anlæg

Projekterende og udførende i byggeri og anlæg har i stigende grad fået øjnene op for de muligheder, som kompositmaterialerne giver.

Facadebeklædninger, tagkonstruktioner og gang- og cykelbroer er eksempler på udnyttelsen af kompositmaterialernes store styrke, lave vægt og lange levetid.

En mangfoldighed af forskellige kompositprofiler finder anvendelse til fx vinduer, vinduesrammer og facader. Kompositternes gode termiske egenskaber betyder her, at der kan spares rigtig meget energi.

Kunstmarmor, som vi kender fra bordplader i køkkenet, er også kompositter, som blandt andet udmærker sig ved at have en brudstyrke der er op til 2½ gange større end beton.

Indenfor affalds- og spildevandsområdet, er affaldscontainere, beholdere og afdækninger i renseanlæg, kloakforinger samt fittings og rør ofte fremstillet af hårdføre kompositter.

Energi

Stor styrke – Vejrbestandig. Kompositmaterialernes store styrke og deres modstandsdygtighed overfor blandt andet vind, vejr og sollys har gjort dem væsentlige i udnyttelsen af den vedvarende energi fra blandt andet vind og bølger. Vindmøllevinger og pontoner i bølgekraftanlæg er eksempler på udnyttelsen af kompositternes gode egenskaber.

Brandteknisk i top – Isolerende. Mange kompositter udmærker sig ved at have gode brandtekniske egenskaber og stor elektrisk isoleringsevne. Kombineret med den relativt lave vægt har det gjort kompositter til populære materialer til fremstilling af isolatorer til el-forsyningen, målerskabe, el-sikre profiler og mange andre produkter.

Andre anvendelses områder

    Industri

    Marine

    Kemi